Kallelse till årsmöte 2023  Örebro Paramotorklubb

26 februari 

Dags för årsmöte

Styrelsen för Örebro ParaMotorklubb kallar till årsmöte den 26 Februari.

  • Möte är klockan 10:00
  • Platsen är gymnastikhall i Ekeby skola

  • Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

  • Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga på mötet


  • Fika kommer att serveras efter mötet.

  • Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötet eller senare lägga om skäl uppstår med hänvisning till lokalen.

  • Du anmäla dig till mötet längre ner på sidan, detta underlätta för styrelsens planering på plats, samt förberedande arbete.


  • Om möte inte inte kan hållas i fysisk form kommer en kallelse och inbjudan om förändring till digitalt möte att skickas ut via mejl till medlem, som även uppdateras på denna sida.

Aktivitet 

2023-01-12
Nödskärmspackning

Efter årsmötet kommer medlemmarna gemensamt få möjlighet att packa om nödskärm.

Det är inte klubbens skyldighet eller ansvar berörande att denna aktiv genomförs.


Anmälan till årsmötet 2023

 
 
 
Ja, Det kommer jag.
Nej, Den är redan ompackad.