Kallelse till årsmöte 2023  Örebro Paramotorklubb

26 februari 

Dags för årsmöte

Styrelsen för Örebro ParaMotorklubb kallar till årsmöte den 26 Februari.

  • Möte är klockan 10:00
  • Platsen är gymnastikhall i Ekeby skola

  • Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud

  • Möteshandlingar kommer att finns tillgängliga på mötet


  • Fika kommer att serveras efter mötet.

  • Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta mötet eller senare lägga om skäl uppstår med hänvisning till lokalen.

  • Du anmäla dig till mötet längre ner på sidan, detta underlätta för styrelsens planering på plats, samt förberedande arbete.


  • Om möte inte inte kan hållas i fysisk form kommer en kallelse och inbjudan om förändring till digitalt möte att skickas ut via mejl till medlem, som även uppdateras på denna sida.

Aktivitet 

2023-01-12
Nödskärmspackning

Efter årsmötet kommer medlemmarna gemensamt få möjlighet att packa om nödskärm.

Det är inte klubbens skyldighet eller ansvar berörande att denna aktiv genomförs.

2023-02-07


Påminelse om årsmöte utskickat via mejl till medlemmar som inte anmält eller lämnat intresse.


Anmälan till årsmötet 2023

 
 
 
Ja, Det kommer jag.
Nej, Den är redan ompackad.